Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów

ETAP NA ROK 2020 - Nabór wniosków: od stycznia 2019 r. z terminem realizacji inwestycji w 2020 r.

 

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:
kocioł gazowy kondensacyjny (w ramach projektu nie są udzielane dotacje na inne źródła ogrzewania)

 

Dotacja nie jest udzielana na:
1. Kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek;
2. Kotły na biomasę (pellety);
3. Zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach;
4. Nowe źródło ogrzewania jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Dotacja jest udzielana wyłącznie przy likwidacji palenisk na paliwa stałe tj. węgiel, biomasa.

 

Wysokość dotacji:

1. Do 5 tys. zł za zakup wraz z montażem kotła ale nie więcej niż w zależności od przyznanej mocy w ocenie energetycznej:
1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
Do 2 tys. za modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u.
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKROCZY 7 TYS. ZŁ.

 

Procedura:
1. Nabór wniosków;
2. Weryfikacja wniosków;
3. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);
4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!) – 2020 r.;
6. Etap realizacji inwestycji (wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych) – 2020 r.;
7. Odbiór inwestycji – 2020 r.;
8. Wypłacenie dotacji na konto inwestora – 2020 r.

 

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane właścicielowi budynku odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY ROZLICZANIU WYKONANEJ INWESTYCJI:

 

1. Protokół odbioru inwestycji (podpisany i podbity przez instalatora);
2. Wniosek o rozliczenie dotacji;
3. Faktura za zakup wraz z montażem kotła (producent, model, moc kotła);
4. Faktura za modernizację wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego;
5. Potwierdzenie opłacenia powyższych faktur;
6. potwierdzenie ze złomowania starego kotła.

 

Limit udzielanych dotacji w ramach projektu wynosi 136. Podpisywanie umów o dotacje oraz możliwość wykonania inwestycji będzie miała miejsce w 2020 r. O wyborze firmy przeprowadzającej oceny energetyczne oraz o harmonogramie ich przeprowadzenia decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Umowy będą podpisywane zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji z mieszkańcami, którzy pozytywnie przeszli wyniki oceny energetycznej – do wyczerpania limitu środków.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w załączniku na dole strony lub pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

 

DEKLARACJA uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów
w realizacji PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Zabierzów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, etap na rok 2020

logo gmina zabierzow