Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów (PGN)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020; Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Zabierzów realizuje od 2018 roku.


Warunki realizacji PGN w latach 2018-2019:


W ramach programu dotacyjnego można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie wymiany nieekologicznych palenisk na paliwa stałe na ogrzewanie gazowe, pompy ciepła i kotły na biomasę spełniające wymagania dyrektywy UE – Ekoprojekt.


Dotacja wynosi do 8 tys. zł za kocioł, ale nie więcej niż 400-550 zł za 1 kW mocy kotła oraz do 6 tys. zł za modernizację instalacji grzewczej.


Warunek niezbędny przystąpienia do programu to wykonanie oceny energetycznej budynku – bezpłatnej. Audytor dobiera odpowiednią moc kotła oraz wskazuje niezbędny do realizacji zakres prac termomodernizacyjnych.

 

PGN 2018


W ramach PGN w 2018r. zlikwidowano 166 starych nieekologicznych palenisk, na ich miejsca zainstalowano 150 nowych ekologicznych źródeł ciepła:
1. Kotły gazowe kondensacyjne – 135
2. Kotły wysokosprawne na biomasę – 14
3. Pompy ciepła – 1


Wypłacenie łącznej kwoty dotacji w wysokości: 1 910 668 zł

 

PODSUMOWANIE:


W ramach PGN
a) zlikwidowano: 166 szt. nieekologiczych źródeł ogrzewania
b) zainstalowano: 150 szt. nowych źródeł ciepła.

 

logo gmina zabierzow