Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) realziacja 2016 – 2019r.

PONE 2016


W ramach programu zostało zlikwidowane 170 starych nieekologicznych palenisk na paliwa stałe i zostały one zastąpione nowymi źródłami ogrzewania.


Zainstalowane zostały:
1. Kotły gazowe – 132
2. Kotły węglowe 5 klasy – 23
3. Kotły na biomasę 5 klasy – 8


Dotacja wynosiła do 85% kosztów inwestycji. WFOŚiGW udzielał dotacji do 50% kosztów w zależności od mocy kotła i nie więcej niż 7 500 zł przy kotłach gazowych oraz nie więcej niż 4 500 przy kotłach 5 klasy. Urząd Gminy podwyższył kwotę dotacji o dodatkowe 35% – przy czym maksymalna kwota zależała także od powierzchni użytkowej budynku.


Żadna gmina w województwie małopolskim nie zwiększała kwoty dotacji PONE w takim stopniu jak gmina Zabierzów.


W ramach programu zostało wypłacone niemal 1,8 mln zł dotacji


W roku 2016 ze 182 gmin województwa małopolskiego w zaledwie 27 gminach była możliwość uzyskania dotacji w ramach PONE. Wśród podkrakowskich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska tylko Zabierzów oraz Czernichów, Świątniki Górne i Skawina pozyskały wsparcie z WFOŚiGW na wymianę palenisk w programie PONE. Każda z tych gmin zrealizowała inwestycje w znacznie mniejszym stopniu niż Gmina Zabierzów.


Realizacja PONE pozwoliła na zmniejszenie w znacznym stopniu emisji szkodliwych i rakotwórczych substancji, takich jak: pyły, PM10 i PM2,5; SO2; NOx; CO; CO2 i benzo(α)piren. Zmniejszenie emisji równoważnej zanieczyszczeń wyniosło 47 268,47 kg na rok.


Ponad 1/10 całości środków przeznaczonych dla województwa małopolskiego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2016 r. trafiła do mieszkańców Gminy Zabierzów.

 

 

PONE 2017


Zlikwidowanych zostało 135 starych nieekologicznych palenisk, na ich miejsce zainstalowano:
1. Kotły gazowe kondensacyjne – 64
2. Kotły wysokosprawne na węgiel – 53
3. Kotły wysokosprawne na biomasę – 3


Realizacja PONE w 2017 r. pozwoliła na zmniejszenie w znacznym stopniu emisji szkodliwych i rakotwórczych substancji, takich jak: pyły, PM10 i PM2,5; SO2; NOx; CO; CO2 i benzo(α)piren. Zmniejszenie emisji równoważnej zanieczyszczeń wyniosło 41 155,60 kg na rok.

 

 

PONE 2018


Program realizowany wyłącznie ze środków budżetu gminy.


Zlikwidowanych zostało 11 starych nieekologicznych palenisk, na ich miejsca zainstalowano:
1. Kotły gazowe kondensacyjne – 9
2. Kotły wysokosprawne na biomasę – 2
Łączna kwota dotacji z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 wyniosła 48 400 zł.

 


PODSUMOWANIE:


W ramach PONE
a) zlikwidowano: 316 szt.nieekologicznych źródeł ogrzewania
b) zainstalowano: 294 szt. nowych źródeł ciepła.

 

logo gmina zabierzow