Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów | Deklaracja Dostępności

 

 

Działania informacyjno– edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych oraz promocji projektu skierowanej do mieszkańców gminy Zabierzów prowadzonych w projekcie pn. Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów, współfinansowanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Zabierzów przeprowadzała kampanię informacyjną gmin była kontynuowana w sezonie grzewczym 2017/2018, podjęte zostały następujące działania:


- wydruk i rozmieszczenie na tablicach informacyjnych na terenie gminy plakatów oraz ulotek o tematyce ochrony powietrza,
- produkcja spotu reklamowego promującego projekt: https://www.youtube.com/watch?v=ajBcmpVLAak

 

logo gmina zabierzow